Η Ιστορία της Ανταλλακτικής Οικονομίας

Η ιστορία της ανταλλαγής μπορεί να αναζητηθεί πίσω στα 6.000 π.Χ. Πιστεύεται ότι ο αντιπραγματισμός χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τους λαούς της Μεσοποταμίας. Ο λόγος για αυτό ήταν η μεγάλη ευφορία της γης των εκεί περιοχών, που επέτρεπε στους αγρότες μεγαλύτερη παραγωγή από αυτήν που είχαν ανάγκη, σε προϊόντα όπως σιτάρι και κιθάρι. Ως εκ τούτου, η πλεονάζουσα παραγωγή, δημιούργησε την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αγαθά για να αποκτήσουν άλλα στα οποία είχαν έλλειψη. Έτσι, οι άνθρωποι που ζούσαν σε ορεινές περιοχές, κατέβαιναν στις πεδιάδες για ανταλλάξουν τα παραπάνω αγαθά με ξυλεία, ασβεστόλιθο, χρυσό, ασήμι και χαλκό.

Οι Αρχαίοι Φοίνικες ανταλλάσουν με τους Κέλτες

Στις όχθες των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη παρήγαγαν λινάρι, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να υφάνουν ρούχα οι ιερείς. Το ξύλο χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία επίπλων και πλοίων.

Τα πλοία ήταν το πιο σημαντικό μέσο μεταφοράς αγαθών, διαμέσου των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Μάλιστα, οι Μεσοποτάμιοι συνήθιζαν να διαλύουν τα πλοία τους και τις βάρκες τους μόλις έφταναν στον προορισμό τους. Ο λόγος ήταν η ύπαρξη αρκετών ισχυρών ρευμάτων στους ανωτέρω ποταμούς, που επέτρεπαν το ταξίδι μόνο προς μία κατεύθυνση. Έτσι, οι βάρκες έπρεπε να διαλυθούν…

H εφεύρεση του τροχού από τους Σουμέριους δημιούργησε επανάσταση στις μεταφορές μετέπειτα…

Τι λέει η wikipedia για το πότε ξεκίνησε η ανταλλακτική οικονομία;

Σύμφωνα με την wikipedia οι πρώτες αυτές μορφές ανταλλαγών δεν ήταν ουσιαστικά ανταλλαγές, αλλά μορφές “χαριστικής οικονομίας” (gift economy είναι ο ακριβής όρος που χρησιμοποιεί). Ο όρος αναφέρεται στις μορφές συναλλαγών που γίνονταν χωρίς να υπάρχει κάποιος προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού της αξίας του αγαθού ή υπηρεσιών που άλλαζαν χέρια και χωρίς κάποιο “συμβόλαιο” μελλοντικής αποζημίωσης με καθορισμένο τρόπο. Με αυτή την φιλοσοφία, τα αγαθά αλλάζουν χέρια, χτίζοντας ουσιαστικά δεσμούς ανάμεσα στην κοινωνία και “υποχρεώσεις” όσο περισσότερο αυξάνονται οι διάφορες συναλλαγές μεταξύ των μελών της. Αυτού του είδους οι συναλλαγές γίνονταν σε ανοργάνωτες και μικρές κοινωνίες.

Όσο αυξάνοταν ο βαθμός οργάνωσης και το μέγεθος της κοινωνίας, τόσο αυξανόταν και ο βαθμός κανονικοποίησης των συναλλαγών, ανοίγοντας το δρόμο στην έννοια της ανταλλακτικής οικονομίας, όπως περίπου την γνωρίζουμε και στις μέρες μας…

Παράδειγμα ανταλλαγής στον 19ο αιώνα

Στην πιο πάνω εικόνα βλέπουμε μία εικονογραφία του 1874 από το περιοδικό Harper’s Weekly, που απεικονίζει έναν άνθρωπο να προσφέρει κοτόπουλα για να μπορέσει να πάρει την ετήσια συνδρομή του στο περιοδικό!

 Πηγή: http://blog.tradenow.gr/