Όροι Συμμετοχής

Γίνε μέλος τώρα!

Για να ενταχθεί κάποιος στην Τράπεζα Χρόνου χρειάζεται να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπο, να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης. Στην συνέχεια λαμβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με το link ενεργοποίησης του συγκεκριμένου λογαριασμού στην Τράπεζα Χρόνου. Πατάτε πάνω στο link προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής.

Στην πορεία, η ομάδα διαχείρισης της Τράπεζας Χρόνου θα πιστώνει τον λογαριασμό και θα ενεργοποιείται εντός 24 ωρών προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές. Έτσι θα μπορεί ο κάθε υποψήφιος να καταχωρεί την προσφορά του και την ζήτηση του προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της συναλλαγής. Μετά τη λήψη της υπηρεσίας ο αποδέκτης στέλνει μήνυμα με τον κωδικό του προκειμένου να χρεωθεί την «αξία» ο ίδιος και να «πιστωθεί» ο πάροχος.

Όροι Συμμετοχής

  1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι σημαντική.
  2. Για την εγγραφή σας ως μέλος της Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου  διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή, λανθασμένα στοιχεία.
  3. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου  συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
  4. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να καταχωρήσει ή/και να διαγράψει αγγελία ή λογαριασμό που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό, παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
  5. Κάθε μέλος της Τράπεζας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί.
  6. Στον Ιστότοπο δημοσιεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση και  άλλων συναλλασσόμενων.
  7. Κανένα μέλος της τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.
  8. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου» θα επιδοτούνται με εκατό (100) ΤΕΜ στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα επιδοτούνται με πενήντα (50) ΤΕΜ.
  9. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη σας παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλεται να το αναφέρεται στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
  10. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.